Search result:

1 record was found.

  • Mel’nik, V.A. (1965). O nedochetakh v nazvaniyakh vidov gribo iz rodov Phyllosticta i Septoria (De nominibus corrigendis specierum nonnullarum Phyllostictae et Septoriae). Novosti Sistematiki Nizshikh Rasteniĭ 1965: 152-156.


    Home page