Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.

Click for more data