Pleiochaeta setosa (Kirchn.) S. Hughes

Click for more data