Arthonia endlicheri (Garov.) Oxner

Click for more data