Ateleia gummifera (Bert.) Dr. Dietr.

Ateleia gummifera, hoja / Ateleia gummifera, leaf

Ateleia gummifera, hoja.
Ateleia gummifera, leaf.


Pagina anterior / Previous page