Bomarea edulis (Tuss.) Herb.

Bomarea edulis

Bomaria edulis, vista general de la planta.
Bomaria edulis, general view of plant.


Pagina anterior / Previous page