Ateleia gummifera (Bert.) Dr. Dietr.

Ateleia gummifera, foliolos / Ateleia gummifera, leaflets

Ateleia gummifera, foliolos.
Ateleia gummifera, leaflets.


Pagina anterior / Previous page