Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC.

Zanthoxylum martinicense, foliolos / Zanthoxylum martinicense, leaflets

Zanthoxylum martinicense, foliolos.
Zanthoxylum martinicense, leaflets.


Pagina anterior / Previous page