Ateleia gummifera (Bert.) Dr. Dietr.

Ateleia gummifera, hoja, envés / Ateleia gummifera, leaf, lower surface

Ateleia gummifera, hoja, envés.
Ateleia gummifera, leaf, lower surface.


Pagina anterior / Previous page