Zanthoxylum pimpinelloides (Lam.) DC.

Zanthoxylum pimpinelloides, hoja, envés / Zanthoxylum pimpinelloides, leaf, lower surface

Zanthoxylum pimpinelloides, hoja, envés.
Zanthoxylum pimpinelloides, leaf, lower surface.


Pagina anterior / Previous page