Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don

Clidemia capitellata, hojas vivas (izquierda), hoja muerta (derecha) / Clidemia capitellata, living leaves (left), dead leaf (right)

Clidemia capitellata, hojas vivas (izquierda), hoja muerta (derecha).
Clidemia capitellata, living leaves (left), dead leaf (right).


Pagina anterior / Previous page