Pinus caribaea Morelet

Pinus caribaea, estróbilo femenino / Pinus caribaea, female cone

Pinus caribaea, estróbilo femenino.
Pinus caribaea, female cone.


Pagina anterior / Previous page